Loading Udalosti

Všetky Udalosti

Ak sa chcete dozvedieť čo je kuri krok, reťazky, rybjaci pacer, veľké obločky a cikicaki, kde najkrajšie
opľecka znajú šiť a kde je móda riabkania najlepša, príďte na výstavu mapujúcu varianty tradičného
ľudového odevu z obce Vernár. Súčasťou výstavy budú sviatočné, pracovné, všedné, ale aj obradové
odevy prevažne z obdobia 20. storočia, zo súkromnej zbierky Ondreja Ondruša a Michaely Šifrovej.
Expozíciu doplnia originálne audio-nahrávky PhDr. Jána Olejníka, Csc., ktoré poskytol Klub milovníkov
folklóru Košice. Z výskumu z roku 1973 sa od žien z Vernára dozvedáme o miestnom odeve, jeho
súčiastkach a variantoch, príležitostiach nosenia a procese zhotovovania.
realizácia:

  • Michaela Šifrová
  • Ondrej Ondruš

vernisáž:

sobota 9.15 h