Loading Udalosti

Všetky Udalosti

Obec Heľpa oslavuje dôležité výročie späté s vývojom miestneho folklórneho hnutia
a scénického folklorizmu. Už v kronike z tretieho desaťročia 20. storočia sa dočítame o
záujme etnografov a výtvarníkov o túto kultúrne bohatú a etnograficky zaujímavú obec.
Popri šikovných mladých interpretoch predvádzajúcich hry a detský piesňový repertoár, ktorí
natoľko zaujali významnú osobnosť slovenskej kinematografie a etnológie, Karola Plicku, že
sa objavujú v jeho prelomových etnograficko-umeleckých snímkach (1929, 1933), sú to
cenné doklady o gajdošskej tradícií a pastierovi „Gajdošovi“ Šťavinovi Gombiarovi, o slávnom
hudobníckom rode Harvanovcov-Štrnástovcov, reprezentanti ktorého nechýbali na
miestnych svadbách, zábavách či divadelných predstaveniach, a je to aj množstvo ďalších
hudobných zoskupení a dôležitých, kultúrne činných osobností, ktoré nenapĺňali len
umelecké potreby obyvateľov, ale prispeli svojím dielom k vytvoreniu zdravého
spoločenského aj inštitucionálneho zázemia pre systematické hudobné vzdelávanie detí a
mládeže v oblasti hudobného folklóru. Heľpa sa môže pochváliť viacerými generáciami
ľudových hudieb spolupracujúcich s miestnymi folklórnymi súbormi a speváckymi skupinami,
rovnako tak talentovanými sólistami-inštrumentalistami, či samotnými výrobcami
hudobných nástrojov. V programe venovanom „heľpianskym“ hudcom, si ich aj vďaka
spomienkam a reflexiám miestnych osobností a pamätníkov, hlavne však vďaka miestnym
a hosťujúcim hudobným interpretom a interpretkám, pripomenieme a vzdáme im zaslúžený
hold.
účinkujú:

sólisti-inštrumentalisti, hudobníci a hudobno-inštrumentálne zoskupenia z Heľpy,
heľpianski speváci a spevácke skupiny, pamätníci a hostia

réžia:

  • Jana Ambrózová