Loading Udalosti

Všetky Udalosti

Rovnaké a predsa iné – iné a predsa rovnaké.

V rámci tradičného tanečného repertoáru na Slovensku majú dominantné postavenie práve krútivé
tance. Ich charakteristickým znakom je tancovanie páru (resp. trojice) v objatí a improvizačný
charakter tanca. Bohatá štýlová variabilita odráža rôznorodé historické, kultúrno-spoločenské
i geografické vplyvy. Ako súčasť európskej tanečnej kultúry sa kreovali od čias renesancie v úzkom
prepojení s dobovými párovými tancami. Ich výsledná podoba zároveň zrkadlí staršie aj súdobé
miestne tanečné tradície.
Územné rozšírenie krútivých tancov možno sledovať od Nórska cez Švédsko, Poľsko, Čechy, Moravu,
Sliezsko, Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko až po Sedmohradsko v Rumunsku. Vďaka objatiu pohoria
Karpát sa Karpatská kotlina stala ich významným európskym ohniskom. Spoznajme spoločne tlkot
stále živého tanečného dedičstva srdca Európy – spoznajme jedinečnosť krútivých Karpát.

účinkujú:

 • Tanečné divadlo Ifjú Szivek – Táncszinház z Bratislavy
 • TSk Kumšt z Bratislavy
 • FS Živel z Bratislavy
 • UFS Mladosť z Banskej Bystrice
 • FS Vranovčan z Vranova nad Topľou
 • FSk Dolina z Gemerskej Polomy
 • ĽH Michala Pagáča

 

sólisti:

 • Štefan Štec, Dušana Štecová
 • Ján Michálik
 • Peter Hrabovský a Martina Hrabovská
 • Alfréd Lincke a Martina Lincke
 • Matej Vreštiak
 • Martina Vargová
 • Milan Jankoviech a Jana Jankoviechová
  a finalisti celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha

réžia:

Barbora Morongová