Loading Udalosti

Všetky Udalosti

Bez tradičného jarmoku to jednoducho nejde! Desiatky rokov predstavujeme známe aj menej známe tradičné remeslá a predovšetkým šikovných a oddaných remeselníkov z nášho a iných regiónov Slovenska.

Tento rok na jarmoku uvidíte domácu výrobu súkenného odevu, chološní, kabaníc, šitie a vyšívanie odevu, pletenie balockých zápästkov, pastierske opasky, krpce, kapsy, výrobu z dreva a kovu, črpáky, hračky, prácu kováča, tkanie ľanu, pradenie vlny na vretienku a kolovrátku, paličkovanie, tkanie na krosienkach, pastierske biče, výrobu pastierskych fujár a píšťal, bačovský riad, modrotlač a i.

V tržnici svoje podedené remeslo ukážu:

 • Miroslav Majer s dcérou, Strelníky (súkenný odev, chološne, kabanice šitie a vyšívanie odevu)
 • Katarína Medveďová  s dcérou, Čierny Balog (pletenie balockých zápästkov, pastierske opasky, krpce, kapsy, výroba z kože a vlny)
 • Cyril Gandžala s manželkou a synom, Pohorelá (výroba z dreva a kovu črpáky, hračky, kováč)
 • Amália Schónová a dcéra Eva Kapitáňová, Čierny Balog (tkanie ľanu)
 • Martina Vozárová s dcérou, Senohrad (vlnárska manufaktúra, pradenie vlny na vretienku a kolovrátku)
 • Katarína Chruščová so synom Dominikom a dcérou Terezkou, Banská Bystrica (paličkovanie, tkanie na krosienkach, pastierske biče)
 • Michal Fiľo so synom Matúšom Fiľom, Banská Bystrica (výroba pastierskych fujár a píšťal)
 • Martin Tesák so synom, Pohronská Polhora (výroba pastierskych fujár a píšťal)
 • Ivan a Miroslav Strečok, Selce (bačovský riad)
 • Zuzana Bakičová so synom, Banská Bystrica (tkanie na stolných krosnách)
 • Peter Trnka s manželkou, Bratislava (modrotlač, staré formy, textílie, formy)

V stánkoch sa na vás tešia:

 • Jozef Frgelec, Polomka (vyšívané kožúšky, súkenný odev, chološne, kabanice, obšívanie, šitie a vyšívanie kože, polomské zápästky a šnúrky)
 • František Lipták, Brezno (šitie a vyšívanie kože, baranice, kožúšky)
 • Imrich  Madluška, Banská Bystrica (bačovský riad zo svoru, pastiersky betlehem)
 • Peter Blaha, Banská Bystrica (pastierske biče, palice, kapsy, rohovina)
 • Ján Pindiak, Heľpa (črpáky, reliéfy)
 • Štefan Bošeľa, Heľpa (bačovský riad, hrable, kosiská)
 • Ján Turis, Hronec (pracky, blanciare, valašky, fokoše)
 • Jozef Kostúr, Podkonice (fujary, gajdy, píšťalky, zvonce plecháre, črpáky)
 • Jaroslav Škoda, Banská Bystrica (výroba pastierskych píšťal, fujár)
 • Lucia Dovalová, Banská Bystrica/Badín (modrotlač)námet:
 • Magdaléna Slivková
  realizácia:
 • Daniela Pápežová, Andrej Stollmann, Magdaléna Slivková