Loading Udalosti

Všetky Udalosti

Nárečie Pohorelej je veľmi špecifické pre región, v ktorom sa nachádza. Ani jedna z obcí Horehronia nemá podobné nárečie s pohorelským, okrem Liptovskej Tepličky, s ktorou majú spoločný dialektologický základ. V nárečí Pohorelej žijú prvky dvoch slovanských jazykov, ktoré sa v ňom stretli a neskorším vývinom zrástli. Ide o poľštinu, ktorú si doniesla jedna časť obyvateľov a slovenčinu, ktorá bola dorozumievacím prostriedkom druhej časti obce. Či je niečo vynikajúce, alebo aj naopak, veľmi zlé, Pohorelci tomu hovoria „na gada“ a preto ich aj obyvatelia susedných obcí nazývajú „gaďaci“. Však posúďte samy z textu miestneho moderátora a veršotepca Karola Vosku (1930 – 2014):

Veď takego slova jakim m_y gvarim_y
ňeusl_yš_iš ňigďe a s t_ym s_e hrďim_y

Pres tego našgo g je to vec na gada
jako pres stromč_ekuf ovocna zahrada.

Bo keť s_e z_yjď_em_e č_y v Prahy č_y v Čadc_y
po svojim gvarim_y jak spravňi gaďaci.

Aľe roky ľeťu, nova doba tu je,
ňanko s vnuk_em dňeska tlumač potrebuje.

účinkuje:
• FSk Kráľová hoľa z Pohorelej

réžia:
• Katarína Zibríková