Hlasy

Amfiteáter

V programe, ktorý je venovaný viachlasným speváckym a hudobným prejavom tradičnej kultúry, zaznejú piesne z Horehronia, Spiša, Kysúc, Liptova a Považia.

100 rokov

Amfiteáter

Program venovaný významnému jubileu FSk Heľpan, ktoré oslávia všetky heľpianske kolektívy spolu s hosťami a sólistami z Heľpy.

Poklona

Amfiteáter

Folklórny súbor Vranovčan prináša životopisný tanečný príbeh vzdávajúci „poklonu“ výnimočnému Jánovi Lazoríkovi z Krivian.

Zostane to v rodine

Amfiteáter

Program rodín, v ktorých sa ľudová kultúra stala pevnou súčasťou ich rodinného života.

Kukučka

Amfiteáter

Program folklórnych zoskupení z blízkych regiónov.

Horehronskí hudci II

Amfiteáter

Ďalší diel festivalovej programovej edície, venovanej hudobno-inštrumentálnej tradícii horehronských obcí. Tentoraz je pozornosť venovaná sólistom a hudobným zoskupeniam obce Heľpa.

Krútivé Karpaty

Amfiteáter

Nadväzujúc na programy zamerané na ženské a mužské tance uvedené počas predchádzajúcich festivalových ročníkov prinášame hudobno-tanečný program prezentujúci bohatstvo a variabilitu krútivých tancov.

Deň pekný

Amfiteáter

Galaprogram detských a dospelých folklórnych súborov a folklórnych skupín.

Obrázky zo Slovenska

Amfiteáter

Koncert výnimočných hudobných a speváckych zoskupení. OĽUN, Nogaband, Ulijanky