Tradičný jarmok – generácie

Námestie

Na 58. ročníku sa predstavia remeselníci a výrobcovia, ktorí svoje remeslo udržiavajú už niekoľko generácií a remeslo je pevnou súčasťou ich rodinného života.

Heľpianska kuchyňa

Námestie

Ľudové porekadlo vraví „prázdne brucho — hluché ucho“. Tak aby ste nemali hluché uši a vedeli si na festivale užiť všetku tú krásu tradičného umenia,