• Stará fara

  • 23.-25.06. 2023

Kudeľná izba

ukážka tradičného spracovania ľanu

Ani tento rok nebude na festivale chýbať Kudeľná izba, ktorú si pre vás pripravili usilovné Heľpianky. V nej si budete môcť pozrieť tradičný heľpiansky nábytok, ľudový odev, náčinie a iné pomôcky potrebné na spracovanie ľanu, ako aj ďalšie vzácne predmety hmotného kultúrneho dedičstva obce. Novinkou tohtoročnej Kudeľnej izby bude obliekanie záujemcov do mužského a ženského heľpianskeho ľudového odevu. Nech sa páči, možno práve táto aktivita osloví aj vás.

Príprava:

  • Mária Kemková

Realizácia:

  • Marta Vilimová
  • Stará fara

  • 23.-25.06. 2023

Kudeľná izba

Spoločné spievanie s divákmi

Ani tento rok nebude na festivale chýbať Kudeľná izba, ktorú si pre vás pripravili usilovné Heľpianky. V nej si budete môcť pozrieť tradičný heľpiansky nábytok, ľudový odev, náčinie a iné pomôcky potrebné na spracovanie ľanu, ako aj ďalšie vzácne predmety hmotného kultúrneho dedičstva obce. Novinkou tohtoročnej Kudeľnej izby bude obliekanie záujemcov do mužského a ženského heľpianskeho ľudového odevu. Nech sa páči, možno práve táto aktivita osloví aj vás.

Príprava:

  • Mária Kemková

Realizácia:

  • Marta Vilimová