• Námestie

 • 24., 25. 06. 2023

 • 09.00 h

Tradičný jarmok

Predstavenie a predvádzanie domácej ľudovej výroby a remesiel súvisiacich s pastierstvom a salašníctvom.

Jarmok na námestí sa do oficiálneho programu HDST dostal až v roku 1997, no zo spomienok organizátorov zisťujeme, že jarmočná nálada sa námestím niesla už začiatkom 90. rokov. V tomto roku sa so svojimi výrobkami a regionálnymi produktmi predstavujú remeselníci, ktorí sa v ľudovej umeleckej výrobe venujú pastierstvu a salašníctvu. Nebude chýbať ani predvádzanie ľudovej výroby, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj návštevníci festivalu.

DOMÁCE SPRACOVANIE VLNY

 čuchranie, krampľovanie, druganie, pradenie na vretienku, na kolovrátku, pletenie na forme, na prstoch, tkanie na krosnách, na krosienkách, na doštičke, plstenie , výroba odevných súčiastok

Vlnárska manufaktúra – Martina Vozárová zo Senohradu, Martin Feľbaba a Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou, Eva Sojková z Utekáča, Helena Soboslayová zo Žiaru nad Hronom, Ľubomíra Knižková z Vernára, Katarína Podlucká z Banskej Bystrice, Jozef Frgelec z Polomky, Katarína Medveďová s dcérou z Čierneho Balogu, Anna Čubáňová zo Šumiaca, František Lipták z Brezna, Ján Majer s dcérou zo Strelník, Mária Černáková z Telgártu

REMESELNÁ VÝROBA Z DREVA , KOŽE, ROHOVINY A KOVU

črpáky, geletky, bačovský riad zo svoru, pastiersky betlehem, biče, palice, kapsy, zvonce, nože, pracky, blanciare, valašky, fokoše, opasky, reliéfy, pracovné náradie

Ján Pindiak a Štefan Bošeľa z Heľpy, Cyril Gandžala z Pohorelej, Imrich Madluška a Peter Blaha z Banskej Bystrice, Marián Jagerčík z Pohronskej Polhory, Dušan Peťko a Ľubomír Kršteník z Predajnej, Ján Turis z Hronca, Miroslav Moncoľ z Kokavy nad Rimavicou

DOMÁCA VÝROBA PASTIERSKÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

fujary, gajdy, píšťaly, zvonce  plecháre

Jozef Kostúr z Podkoníc, Martin a Filip Tesákovci z Pohronskej Polhory, Jaroslav Škoda a Michal Fiľo z Banskej Bystrice

Námet:

 • Magdaléna Slivková

Realizácia:

 • Magdaléna Slivková
 • Barbora Schmidtová
 • Andrej Stollmann
 • Námestie

 • 24. – 25. 06. 2023

 • 09.00 h

Tradičný jarmok

Predstavenie a predvádzanie domácej ľudovej výroby a remesiel súvisiacich s pastierstvom a salašníctvom.

Jarmok na námestí sa do oficiálneho programu HDST dostal až v roku 1997, no zo spomienok organizátorov zisťujeme, že jarmočná nálada sa námestím niesla už začiatkom 90. rokov. V tomto roku sa so svojimi výrobkami a regionálnymi produktmi predstavujú remeselníci, ktorí sa v ľudovej umeleckej výrobe venujú pastierstvu a salašníctvu. Nebude chýbať ani predvádzanie ľudovej výroby, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj návštevníci festivalu.

DOMÁCE SPRACOVANIE VLNY

 čuchranie, krampľovanie, druganie, pradenie na vretienku, na kolovrátku, pletenie na forme, na prstoch, tkanie na krosnách, na krosienkách, na doštičke, plstenie , výroba odevných súčiastok

Vlnárska manufaktúra – Martina Vozárová zo Senohradu, Martin Feľbaba a Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou, Eva Sojková z Utekáča, Helena Soboslayová zo Žiaru nad Hronom, Ľubomíra Knižková z Vernára, Katarina Podlucká z Banskej Bystrice, Jozef Frgelec z Polomky, Katarína Medveďová s dcérou z Čierneho Balogu, Anna Čubáňová zo Šumiaca, František Lipták z Brezna, Ján Majer s dcérou zo Strelník, Mária Černáková z Telgártu

REMESELNÁ VÝROBA Z DREVA , KOŽE, ROHOVINY A KOVU

črpáky, geletky, bačovský riad zo svoru, pastiersky betlehem, biče, palice, kapsy, zvonce, nože, pracky, blanciare, valašky, fokoše, opasky, reliéfy, pracovné náradie

Ján Pindiak a Štefan Bošeľa z Heľpy, Cyril Gandžala z Pohorelej, Imrich Madluška a Peter Blaha z Banskej Bystrice, Marián Jagerčík z Pohronskej Polhory, Dušan Peťko a Ľubomír Kršteník z Predajnej, Ján Turis z Hronca, Miroslav Moncoľ z Kokavy nad Rimavicou

DOMÁCA VÝROBA PASTIERSKÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

fujary, gajdy, píšťaly, zvonce  plecháre

Jozef Kostúr z Podkoníc, Martin a Filip Tesákovci z Pohronskej Polhory, Jaroslav Škoda a Michal Fiľo z Banskej Bystrice

Námet:

 • Magdaléna Slivková

Realizácia:

 • Magdaléna Slivková
 • Barbora Schmidtová
 • Andrej Stollmann