• Amfiteáter

 • 25. 06. 2023

 • 13.30 h

Už sme dokončili

galaprogram detských folklórnych súborov, folklórnych zoskupení a sólistov

Nedeľný galaprogram prinesie divákom pomyselné folklórne dožinky. Pri zbere úrody načrie do rôznorodého programu doznievajúceho 57. ročníka Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Neopomenie ani tvorivosť detských folklórnych súborov stredoslovenského regiónu, ktorá každoročne žne úspech na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Eniki beniki. Načrie aj medzi jubilantov, ktorí už desaťročia vychovávajú nastupujúcu, po speve, tanci a hudbe, bažiacu generáciu folkloristov. Na dožinkoch sa zvykne hovorievať „najprv práca, potom pláca“. Tak vás veru za ten potlesk dobre vyplatíme. Záverečný program tohto sviatočného popoludnia uzavrie veselá muzika.

Účinkujú:

 • DFS Heľpančok z Heľpy
 • Peter Felej z Heľpy
 • ĽH ZUŠ Heľpa
 • Chlopi z Heľpy
 • FS Bystrina z Banskej Bystrice
 • FS Klasy zo Starej Pazovy (SRB)
 • Ján Pinka z Oraviec
 • Muzika Milana Rendoša z Košíc
 • FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov
 • DFS Šťastné detstvo z Brezna
 • DFS Brezinky z Polomky
 • DFS Zornička zo Zvolena

Moderuje:

 • Anita Fáková

Réžia:

 • Vanda Golianová
 • Amfiteáter

 • 25. 06. 2023

 • 13.30 h

Už sme dokončili

galaprogram detských folklórnych súborov, folklórnych zoskupení a sólistov

Nedeľný galaprogram prinesie divákom pomyselné folklórne dožinky. Pri zbere úrody načrie do rôznorodého programu doznievajúceho 57. ročníka Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Neopomenie ani tvorivosť detských folklórnych súborov stredoslovenského regiónu, ktorá každoročne žne úspech na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Eniki beniki. Načrie aj medzi jubilantov, ktorí už desaťročia vychovávajú nastupujúcu, po speve, tanci a hudbe, bažiacu generáciu folkloristov. Na dožinkoch sa zvykne hovorievať „najprv práca, potom pláca“. Tak vás veru za ten potlesk dobre vyplatíme. Záverečný program tohto sviatočného popoludnia uzavrie veselá muzika.

Účinkujú:

 • DFS Heľpančok z Heľpy
 • Peter Felej z Heľpy
 • ĽH ZUŠ Heľpa
 • Chlopi z Heľpy
 • FS Bystrina z Banskej Bystrice
 • FS Klasy zo Starej Pazovy (SRB)
 • Ján Pinka z Oraviec
 • Muzika Milana Rendoša z Košíc
 • FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov
 • DFS Šťastné detstvo z Brezna
 • DFS Brezinky z Polomky
 • DFS Zornička zo Zvolena

Moderuje:

 • Anita Fáková

Réžia:

 • Vanda Golianová