Latest Past Udalosti

Obrázky zo Slovenska

Amfiteáter

Koncert výnimočných hudobných a speváckych zoskupení. OĽUN, Nogaband, Ulijanky

Deň pekný

Amfiteáter

Galaprogram detských a dospelých folklórnych súborov a folklórnych skupín.

POZDRAV Z VOJVODINY

Amfiteáter

Hudobno-tanečný pozdrav Slovákov z Vojvodiny. V severnej časti Srbska, vo Vojvodine, dnes žije viac ako 50 000 Slovákov roztrúsených vo viacerých mestách a obciach. Ich