• Amfiteáter

  • 25. 06. 2023

  • 15.00 h

Ján Ambróz

Ján Ambróz

Koncert výnimočného speváka horehronských piesní pri príležitosti jeho 75. jubilea.

Ján Ambróz je nepochybne jednou z najvýznamnejších speváckych osobností na slovenskej folklórnej scéne. Viac ako 40 rokov svojho života šíri a popularizuje horehronské piesne. Množstvo vydaných nosičov sa stalo súčasťou speváckeho repertoáru takmer každého folkloristu v minulosti aj dnes. Bol zakladateľom mužskej speváckej skupiny v Banskej Bystrici, ktorá sa neskôr stala plnohodnotnou súčasťou Folklórneho súboru Partizán pod vedením Igora Kovačoviča. Sólová kariéra Jána Ambróza začala spoluprácou so Svetozárom Stračinom a Ondrejom Demom. Z tejto spolupráce vzišiel výrazný úspech v medzinárodnej rozhlasovej súťaže magnetofónových nahrávok európskeho hudobného folklóru Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Ján Ambróz pokračoval vo svojej kariére ako sólista Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr v Ľudovom orchestri pri Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici pod vedením Ondreja Mrázika a v Ľudovej hudbe Štefana Molotu. Viac ako 35 rokov koncertuje s Ľudovou hudbou Borievka pod vedením predníka Igora Gašpara.

Ján Ambróz oslavuje v tomto roku 75. narodeniny a pri tejto vzácnej príležitosti vystúpi na 57. Horehronských dňoch spevu a tanca. Sprevádzať ho bude vynikajúca Muzika Milana Rendoša z Košíc.

Účinkujú:

  • Ján Ambróz
  • Muzika Milana Rendoša z Košíc

Galéria

foto: Katarína Baranyai

  • Amfiteáter

  • 25. 06. 2023

  • 15.00 h

Ján Ambróz

Ján Ambróz

Koncert výnimočného speváka horehronských piesní pri príležitosti jeho 75. jubilea.

Ján Ambróz je nepochybne jednou z najvýznamnejších speváckych osobností na slovenskej folklórnej scéne. Viac ako 40 rokov svojho života šíri a popularizuje horehronské piesne. Množstvo vydaných nosičov sa stalo súčasťou speváckeho repertoáru takmer každého folkloristu v minulosti aj dnes. Bol zakladateľom mužskej speváckej skupiny v Banskej Bystrici, ktorá sa neskôr stala plnohodnotnou súčasťou Folklórneho súboru Partizán pod vedením Igora Kovačoviča. Sólová kariéra Jána Ambróza začala spoluprácou so Svetozárom Stračinom a Ondrejom Demom. Z tejto spolupráce vzišiel výrazný úspech v medzinárodnej rozhlasovej súťaže magnetofónových nahrávok európskeho hudobného folklóru Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Ján Ambróz pokračoval vo svojej kariére ako sólista Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr v Ľudovom orchestri pri Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici pod vedením Ondreja Mrázika a v Ľudovej hudbe Štefana Molotu. Viac ako 35 rokov koncertuje s Ľudovou hudbou Borievka pod vedením predníka Igora Gašpara.

Ján Ambróz oslavuje v tomto roku 75. narodeniny a pri tejto vzácnej príležitosti vystúpi na 57. Horehronských dňoch spevu a tanca. Sprevádzať ho bude vynikajúca Muzika Milana Rendoša z Košíc.

Účinkujú:

  • Ján Ambróz
  • Muzika Milana Rendoša z Košíc